Afhakers in de Bijbel

afhakers-blogs2booksHeb jij ook een kind, familielid of iemand in je vriendenkring, die is afgehaakt van de kerk en het geloof? Met hoeveel vragen blijf je niet zitten? Verwijten, boosheid, teleurstelling en heel misschien ook wel op de achtergrond frustratie richting God. Afhakers zijn de laatste tijd veel in beeld in diverse media. De kerk lijkt te krimpen en het geloof is hopeloos ouderwets, als je afhakers mag geloven.
Is het niet heilzaam om Gods Woord erbij te pakken en te luisteren naar de verhalen over de vele afhakers die de HEERE beschrijft? Wat zegt Hij over die ­situaties en waar legt Hij de vinger bij? Zijn er aanwijsbare missers in de opvoeding of waren er foute vrienden of raadgevers in het spel? Of… had de satan ondanks álles toch ingang in het leven van jouw kind, familielid of vriend(in)?
Machteloosheid kan je soms bevangen, maar één van de lessen die ik heb ­geleerd is dat wij onze kinderen niet kunnen bekeren én… dat het wegens de erfzonde ‘logischer’ is dat ze afhaken, dan dat ze gaan geloven. Wat is er daarom juist veel gebed voor en geduld met hen nodig! Als iets me helder is geworden, dan wel dat! Want krenkende woorden over de God die jij liefhebt hakken er diep in!

Graag geef ik de serie Bijbelstudies aan je door. Download hier het digitale boek, de bundeling van de serie blogs over afhakers: afhakers-blogs2books