Bijbelstudie

Het onderzoek van de Bijbel is een wezenlijk onderdeel van alle hemelse pelgrims. Daarin ontdekken ze hoe God is. Het meest bijzonder heeft Hij Zich geopenbaard in Zijn Zoon. Of eigenlijk is het, zoals Johannes het zegt: “Niemand heeft ooit God gezien, (maar gelukkig!) de eengeboren Zoon van de Vader heeft Hem ons geopenbaard”. De Heere Jezus deed niets anders op aarde dan ‘laten zien Wie en hoe Zijn Vader was’. Opdat we na Genesis 3 Hem weer zullen kennen “in ware gerechtigheid en heiligheid ,opdat we God onze Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zullen, om Hem te loven en te prijzen.” (HC antw. 6)

Hieronder enkele gemaakte Bijbelstudies:

KerstBijbelstudie “Een Licht tot verlichting der heidenen”

Geweld op het Koninkrijk van God (Matth. 11:12

“Hoe staat het met uw geestelijk IQ (verstand)?” (1 Kor. 2:16b)

Hoe sterk is je geweten? (1 Kor. 8)

Een Licht tot verlichting der heidenen

Health & Wellness-advies voor een gezond gemeenteleven

Ben jij ook actief voor Agathos?

Verduiveld gedrag

Wat vind jij zo goed aan God?