Deo Volente

Lezen: Jacobus 4 : 13-17

1. Nadere Reformatie
2. Reformatorisch bijgeloof
3. Reformerend getuigen

Allereerst wil ik gaan kijken wat Jacobus – maar eigenlijk de HEERE Zelf – duidelijk wilde maken met dit Bijbelgedeelte. Vervolgens hoe dit D.V. fungeert in onze reformatorische kringen. En ten slotte wil ik kort stilstaan bij een stichting die de naam ‘DeoVolente.NL’ draagt en zien waar deze mensen ons in willen opscherpen. Lees de hele Bijbelstudie door de PDF te downloaden.