De maidenspeech van Stefanus die daarmee direct zijn ­dood­vonnis ­tekende

Natuurlijk heb je meerdere malen het verhaal van Stefanus gehoord. Wat is je het meest bijgebleven van die geschiedenis? Het verdrietige van zijn dood? Het grote onrecht dat hem overkwam? Of was het de gedrevenheid en moed waarmee hij bleef doorgaan met preken? Meestal gaan de verhalen en preken over de dood van Stefanus en dat hij de hemel zag opengaan.
Dat is mooi, aangrijpend en bemoedigend. Maar is daarmee alles gezegd. Of beter: is daarmee het juiste gezegd over deze geschiedenis van de eerste Christenen?
Christenen zouden ze overigens pas later worden genoemd; men noemde hen spottend ‘Gelovigen van de Weg’, wat hun geuzennaam aanvankelijk werd.
In deze bundel bijbelstudies en overdenkingen gaan we dieper in op de preek van Stefanus.
Wat zegt hij? Waarom preekt hij zo? Waarom haalt hij juist deze voorbeelden uit de geschiedenis van het Joodse volk aan? Welke opbouw zit er in de preek? Wat beoogt hij? Was het wel een preek? Of moeten we deze maidenspeech anders duiden?
Maar we gaan tenslotte ook in op het effect van Stefanus’ preek en op het effect van elke preek.
Wanneer Stefanus wordt vermoord zit daar een jonge man bij de jassen: Saulus of Paulus. Later zal hij in deze zelfde stad Jeruzalem vertellen dat hij een behagen had in de dood van Stefanus! Toch greep de HEERE hem in zijn kraag en waar liep dat op uit? Dat Paulus een groot prediker werd, een theologisch schrijver én dat hij na zijn dood samen met Stefanus voor de troon van God die Jezus zou aanbidden en loven Die hij tot aan Damascus nog zo intens had gehaat! Zo kan het gaan met een preek die zijn doel lijkt te missen!

Download hier het boekje De Stefanuspreek.