De ‘One-talent man’

Voorzijde OneTalentManEindelijk heb ik het boekje af over de ‘One Talent-man’ (een benaming die ik heb geleend van Charles Haddon Spurgeon), de man uit de gelijkenis van de Heere Jezus, met het ene talent. Hij zegt tegen zijn heer: “Heer! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt; en bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe.” En dan dat ontstellende antwoord: “Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft.”

ONE_TALENT Omslag.inddEen bezinnend en waarschuwend boekje over de houding van diverse hypercalvinisten in de kerk. Ogenschijnlijk een zeer ware godsdienst toegedaan, maar de vrucht voor de HEERE is ‘nihil’, zo niet ‘nul’. Mensen die elkaars geestelijk leven meten, maar met andere maatstaven dan de HEERE Zelf hanteert. Wat belijden ze? Wat beweegt hen? Waar baseren ze hun theologie op? En wat is het resultaat van zo’n levenshouding? En… waar komen zulke misvattingen vandaan?

Download hieronder het boekje De ‘One-talent man’:
als PDF (die ook direct is te openen in je iBook-app) of
als eBOOK (maar dan moet je het zip-bestand eerst op je computer of laptop uitpakken en dan het epub-bestand in je iBook-app of op je eReader zetten).