Dominee Hendrik Huslij Viervant (1754-1814)

Op 14 november is het precies 200 jaar geleden dat ds. Hendrik Huslij Viervant overleed in zijn laatste gemeente Amsterdam. Een veelbewogen leven, met name in Amsterdam, dat ons veel kan leren. Hij vertelt er enkele dingen over in zijn geschriften. Maar vooral ook zijn preken zijn het waard om gelezen te worden.

Magazine Glossy over dominee Hendrik Huslij Viervant

Een magazine, waarin beeld en tekst elkaar afwisselen, vertelt zijn levensverhaal. Het laat je kijken in de tijd waarin hij leefde. De roerige jaren van de Bataafsche Republiek, waardoor hij als oranje-gezinde prediker, werd afgezet. Tegelijk met meer dan tien amsterdamse predikanten! Maar acht jaar later werden hij en elf van zijn collega’s weer in hun ambt te Amsterdam hersteld. Een bijzondere gelegenheid.

In die acht jaren ‘ballingschap’ verloor hij zijn vrouw, hertrouwde, gaf diverse preken uit om in zijn onderhoud te voorzien, maar vooral om dienstbaar te blijven in Gods Koninkrijk; tot op de huidige dag! Dominee Viervant was een telg uit een architectenfamilie; zijn broer ontwierp de prachtige Ovale Zaal van het Teylersmuseum in Haarlem en was woon- en werkzaam in Amsterdam. Viervants vader was stadstimmerman te Arnhem, de stad waar hij werd geboren. Als ‘zoon van de timmerman’ koos hij echter een andere bouw-functie: het predikantschap als bouwer in Gods Koninkrijk.

Veel ins en outs, veel beeldmateriaal. Geen uitgebreide biografie, maar een vogelvlucht van zijn leven in het perspectief van de vaderlandse en kerkgeschiedenis van de achttiende en begin negentiende eeuw. “Hendrik Huslij Viervant – Eén van de twaalven – Afgezet door de Republiek, hersteld door de monarchie” is een kleurrijk en prettig leesbaar verhaal van een vergeten predikant in een heftige maatschappelijke en kerkelijke tijd. Een tijd die we van buiten kennen uit de geschiedenisboekjes op school, maar die we met dit magazine een beetje van binnenuit leren bekijken.

 

 

We reizen met Viervant mee van Arnhem, naar Utrecht, via Scherpenzeel, Haastrecht en Vlaardingen naar Haarlem, Rotterdam om te eindigen in Amsterdam, hoewel die laatste periode kort werd onderbroken door één jaartje Utrecht. Al met al veel te veel materiaal voor 60 pagina’s magazine en daarom beknopt en goed te behappen. Verluchtigd met schilderijen, portretten, krantenknipsels uit achttiende-eeuwse kranten en ander fotomateriaal.

Geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt? Neem gerust contact op: l.h.dekluijver@hetnet.nl