Muziek

Pelgrims zijn op doorreis

Juist de laatste tijd maakt Psalm 17 zo’n diepe indruk op me. En vanuit het laatste vers (Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt, Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; U in gerechtigheid aanschouwen; Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.) van deze Psalm ook bijvoorbeeld het laatste vers van Psalm 5, dat zo diep indrukwekkend eindigt:
’t Rechtvaardig volk zult Gij belonen, Terwijl Gij, HEER’, hen overdekt, Hun tot een veilig schild verstrekt. Gij zult goedgunstig hen bekronen, Ja, bij hen wonen.

Deze twee Psalmen zijn majestueus getoonzet door André van Vliet en aangrijpend uitgevoerd door Vox Jubilans uit Waddinxveen. Graag geef ik dit bijzondere aan iedereen door, die met ons ‘op doorreis is’. Wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is geen doemdenken, maar een hunkerend uitzien! Heere, hoe lang nog?

Psalm 17 vers 3, 4 en 8

Psalm 5 vers 1, 7, 8 en 12