Welkom bij LowiArt Studio

Leo de Kluijver (1969) en Mariët de Kluijver-Versluijs (1969) geven op deze site uiting aan hun creatieve bezigheden.

Leo verdiept zich in kerk- en familiegeschiedenis; met name Reformatie, plaatselijke kerkgeschiedenis Schoonhoven en Bergambacht, maar ook allerlei aspecten uit de families De Kluijver en Versluijs. Daarnaast behoren muziek (piano en orgel) en het schrijven van columns en artikelen (met name voor het jeugdwerk binnen de HHK, de HHJO) tot een frequente invulling van de vrije tijd. Volg ook zijn tweets op @LeodeKluijver

Mariët specialiseert zich sinds medio februari 2012 in het bedenken en maken van vrije en thematische taarten. Ook (soms bijbehorende) cupcakes en andere smullerijen zoals aangeklede negerzoenen en marsepijnen rozen en diertjes.

Daarnaast is er de voortdurende uitdaging een woord ter rechter tijd te spreken, aan mensen van allerlei cultuur in de buurt. Mensen in de knoop; zoekers en verdwaalden. Een goed woord van de HEERE en een beker koud water. Evengoed als aan zoekers binnen de kerk…

Creatieve talenten. Gekregen van onze hemelse Vader. Hem zij de eer! Dankzij Hem bestaan we en dat willen we ook gestalte geven in het dagelijks leven. Geschiedenis is gepasseerd, wat vroeger was weet bijna niemand meer. Taarten en lekkernijen zijn maar tijdelijk. Het plezier erover is vluchtig. Genieten van de dingen van dit leven duurt maar kort. Voorgenieten van het eeuwige leven geeft nu alvast een diepe voorsmaak! En dat gunnen we allen die ons pad hier op aarde kruisen. Wees niet verbaasd als we het daarover hebben. Verbaas u veel liever als we zouden zwijgen over de rijkdom die we in Christus hebben.

“Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël.” (Jesaja 44:5)

“Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen HEERE heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.” (Nehemia 8:11)

Comments are closed.