Het Heilig Avondmaal

Jaren geleden kreeg ik een boekje in handen met dit hoofdstuk uit de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel. Ik was verrast over zijn hartelijke en aanmoedigende toon, met betrekking tot het Avondmaal.
Ten onrechte zijn er dogmatische drempels opgeworpen in de kerk die velen in verwarring – en te velen tot mijding – hebben gebracht. ­Misschien zijn jouw ouders wel Avondmaalmijders… en daardoor denk jij misschien ook automatisch niet te kunnen aangaan. Wilhelmus à Brakel zet je echter op andere gedachten. Hij haalt zeker niet alle drempels bij het Avondmaal weg, want het is wel degelijk een Heilig Avondmaal! En het besef van de heiligheid van dit sacrament moet na de Avondmaalsdienst niet wegebben! Integendeel. A Brakel wijdt best nog een flink gedeelte van dit hoofdstuk aan de nabetrachting.
Het hele hoofdstuk is in stukjes geknipt, zodat je elke dag wat kunt lezen en daar over na kunt denken. Het begint op de avond voor de Voorbereidingsdienst en eindigt op de vrijdag na het Avondmaal. Het overdenken van deze materie is tevens een wapen in de strijd tegen satan, die de vrucht van het Avondmaal maar al te graag wil weg­pikken in de week na het Avondmaal! Daarom lassen we al lezend een ‘Week van Nabetrachting’ in. Zou de HEERE dat niet waard zijn?

Neem en lees!
Download de hertaling die ik in 2014 maakte: Het Heilig Avondmaal

Comments are closed.